Maksymilian Kolbe

ZAMÓW

Jeśli pragniesz poznać pasjonujące losy człowieka, który postanowił poświęcić wszystko, nawet
swe życie aby służyć Matce Bożej zamów bogato ilustrowaną książkę
„Święty Maksymilian. Z miłości do Niepokalanej”.

Św. Maksymilian jakiego nie znasz!

Dowiedz się o Jego wielkich projektach, klasztorze założonym w Nagasaki,
w Japonii, olbrzymim wydawnictwie, rozgłośni radiowej, transmitującej
audycje na cały kraj oraz próbach stworzenia telewizji.

Autorytet dla całego Kościoła

„Przez śmierć, jaką poniósł na krzyżu Chrystus,
dokonało się odkupienie świata, gdyż śmierć ta ma
cenę najwyższej miłości. Przez śmierć, jaką poniósł
Ojciec Maksymilian, przejrzysty znak tej miłości
odnowił się w naszym stuleciu, tak bardzo
i tak wielorako zagrożonym grzechem
i śmiercią. (…) Maksymilian nie „umarł”
– ale „oddał życie”… za brata”.
Z homilii Jana Pawła II
kanonizacja Maksymiliana Marii
Kolbego, Watykan 1982 r.

Czy wiesz, że Święty Maksymilian był:

 • wynalazcą
  Stworzył projekt etereoplanu, pierwowzoru rakiety. Zbudował
  własną radiostację krótkofalową, która w latach 1937/38 nadawała
  na terenie całej Polski. Śledził także prace nad transmisją obrazu
  (początki telewizji).
 • ewangelizatorem
  Jego „Radio Niepokalanów” nadawało katolickie audycje dla
  większości Polaków. Stworzył „Rycerza Niepokalanej”, pismo
  docierające do 1 000 000 Polaków. W Nagasaki (Japonia) założył
  drugi Niepokalanów.
 • budowniczym
  Zbudował w Niepokalanowie klasztor, jeden z największych w
  dziejach Kościoła. W 1939 r. 700 zakonników modliło się i
  pracowało, tworząc klasztorną elektrownię, straż pożarną.

Święty z twórczym rozmachem

Święty Maksymilian Maria Kolbe znany jest powszechnie jako
męczennik, który w Oświęcimiu poświęcił swoje życie, aby ratować
więźnia Franciszka Gajowniczka.

Mało kto jednak wie, że ten polski święty był niezwykle świętą
osobą, która poświęciła całe swe życie, szerząc kult Maryjny
i realizując niezwykle odważne przedsięwzięcia.

Lektura dla każdego
katolika

Sięgając po książkę „Święty Maksymilian.
Z miłości do Niepokalanej”,
poznasz
fascynujące życie Świętego. Ta niezwykła publi-
kacja wydana została na eleganckim, kredowym
papierze i wzbogacona o liczne archiwalne
fotografie.
Zawiera fragmenty pism
Świętego, Jego rozważania oraz wypowiedzi.

Pierwsza taka książka

Zamów książkę „Święty Maksymilian. Z miłości do Niepokalanej”. Jej koszt to jedynie 12 zł. Jako prezent otrzymasz
pachnący kwiatami różaniec ze świętym Maksymilianem Kolbe.

rok Kolbego
rok Kolbego

zamów książka Maksymilian Kolbe. Z miłości do Niepokalanej
Zamawiam egz. książki "Święty Maksymilian. Z miłości do Niepokalanej" (jej koszt to 12 zł za 1 egz.).**
Stowarzyszenie pokrywa koszty wysyłki.
 
adres e-mail *:
tytuł *:
imię * (np. Janina):
nazwisko * (np. Kowalska):
ulica * (np. ul. Ks. Piotra Skargi):   
kod pocztowy * (np.: 30-039):
miejscowość * (np.. Kraków):
telefon * (np.. 0-12 423-44-23):
 


Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. *
* pola obowiązkowe.

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
** Niniejsza kwota jest sugerowanym datkiem na pokrycie kosztów związanych z produkcją zamawianych materiałów.